ΨΑΜΜΙΤΗΣ NORMGRIT 2.5kg

Ένα οικονομικό μίγμα ψαμμίτη με ψημένη άργιλο για την κάλυψη των αναγκών σε ασβέστιο

Περιγραφή

Ένα οικονομικό μίγμα ψαμμίτη με ψημένη άργιλο για την κάλυψη των αναγκών σε ασβέστιο.