ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ VIVIX-S 1717VA CESIUM 43x43cm

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ VIVIX-S 1717VA CESIUM 43x43cm

Περιγραφή

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ VIVIX-S 1717VA CESIUM 43x43cm