ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ VIVIX-S 2532T CESIUM 25x30cm W

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ VIVIX-S 2532T CESIUM 25x30cm W

Περιγραφή

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ VIVIX-S 2532T CESIUM 25x30cm W