Η τοξικότητα της σοκολάτας στα κατοικίδια

Η τοξικότητα της σοκολάτας κατανεμημένη ανάλογα με τη τοξικότητα της

Η σοκολάτα, είναι άμεσα τοξική επειδή περιέχει μεθυλοξανθίνες. Συγκεκριμένα, οι μεθυλοξανθίνες που περιέχει η σοκολάτα είναι η θεοβρωμίνη και η καφεΐνη. Τόσο η καφεΐνη όσο και η θεοβρωμίνη παράγουν παρόμοια αποτελέσματα, με τα αποτελέσματα της θεοβρωμίνης να διαρκούν πολύ περισσότερο από ό, τι η καφεΐνη.