ΚωδικόςΣυσκευασία
12-0129Πλαστική φιάλη 1lt
12-0131Πλαστική φιάλη 5lt

Virakil NG απολυμαντικό


Το Virakil είναι ισχυρό ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο απολυμαντικό. Η δράση του Alkyl dimethybenzyl ammonium chloride στη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης είναι συνεργατική με τη δράση της Glutaraldehyde στο DNA/ ARN (αναστολή ειδικών ενζύμων) με αποτέλεσμα το φάσμα δράσης να εκτίνεται σε όλους τους μικροοργανισμούς. Σε διάλυμα δεν είναι διαβρωτικό, παραμένει δραστικό σε παρουσία οργανικής ύλης και σε σκληρό νερό. Είναι συμβατό με τα περισσότερα απολυμαντικά, με εξαίρεση μόνο τα ανιονικά απορρυπαντικά.

Πεδίο εφαρμογής

Απολυμαντικό χρησιμοποιούμενο για κτηνιατρικούς σκοπούς. Απολύμανση κτιριακών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων όλων των επιφανειών όπως και αυτών που έρχονται σε επαφή με ζωοτροφές και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε χώρους όπου ανατρέφονται, στεγάζονται, φυλάσσονται ή μεταφέρονται ζώα.Οδηγίες χρήσης

Διαλύστε το Virakyl σε νερό για την παρασκευή διαλύματος συγκέντρωσης από 0,25 έως 1%, σύμφωνα με τη χρήση και την απαιτούμενη απολυμαντική δράση. Ειδικότερα για ιοκτόνο δράση διάλυμα 0,5% (1λίτρο Virakyl σε 200 λίτρα νερό), για βακτηριοκτόνο δράση διάλυμα 0,25% (1 λίτρο Virakil σε 400 λίτρα νερό), και για αντιμυκητιασική δράση διάλυμα 1% (1λίτρο Virakil σε 100λίτρα νερό).

Χρόνος ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης απολυμανθέντων χώρων, αντικειμένων, συσκευών: Οι απολυμάνσεις στα ζωοστάσια να γίνονται με κενούς θαλάμους και τα ζώα να επανέρχονται μετά από 24 ώρες και μετά από καλό αερισμό. Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με ζωοτροφές πριν την επαναχρησιμοποίησή στους να ξεπλένονται με πόσιμο νερό.