ΛΑΒΙΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ

Κατάλληλο για αφαίρεση βαρέων λογισμών πριν από την υπερηχητική κλίμακα.

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΛΑΒΙΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ